Confort Care

Allergie therapie

Privacy

Vertrouwelijkheid

Confort Care vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van gebruikers van de website. Het uitgangspunt is dat de verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor intern gebruik door Confort Care. Persoonlijke gegevens die aan Confort Care worden verstrekt, worden uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Confort Care kan de verstrekte persoonsgegevens vastleggen en verder verwerken.

Doel gegevens

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) geeft Confort Care hierbij te kennen dat alle door de client verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Confort Care verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor en verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen uitvoeren van consulten, het toesturen van facturen en behandelverslagen en het toesturen van informatie over opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Derden

De identiteit van de client wordt niet aan derden openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Er worden geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekt. Confort Care verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonlijke gegevens kunnen verzameld worden door ons of door derden (Smartsupp.com, Google Analytics) om onze website te verbeteren.

Automatisering

Confort Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Confort Care gebruikt YMLP voor het versturen van nieuwsbrieven en automatische marketing informatie. Door te klikken en een inschrijfformulier in te vullen, erken je dat de door je verstrekte gegevens worden overgedragen aan YMLP voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van YMLP.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Verwerking gegevens

Confort Care verwerkt de verstrekte gegevens voor statistische, interne en/of analytische doeleinden. Confort Care behoudt het recht om de verstrekte gegevens te gebruiken voor informatie aan clienten en belangstellenden die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven, over nieuwe behandelingen, nieuwe workshops, evenementen en andere wetenswaardigheden die met Confort Care of QTouch Trainingen te maken hebben. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden in het kader van de met de client gesloten client overeenkomsten.

Confort Care bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, intakeformulier, behandelverslagen - 20 jaar, ivm vereisten beroepsvereniging.
Emailadres - ivm YMLP, kan zelf uitgeschreven worden

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten onze websites om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Je kunt via de website media delen door middel van Social Media (share) buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gegevens inzien

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@confort.nl.
Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief

Degene die geen prijs stelt op verdere informatie van Confort Care of QTouch Trainingen kan zich afmelden door een mail te sturen naar linda@confort.nl of onderaan een nieuwsbrief zich uit te schrijven. Wijzigingen in dit privacyreglement kan door Confort Care zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden.