Confort Care

Allergie therapie

Klachten

Verstoringen zijn allergenen, intoleranties en andere prikkels. Verstorende reacties kunnen zich mede uiten in een veelheid van klachten, zoals:

 • huidklachten
 • darmklachten
 • hyperactiviteit, ADHD, ADD, PDD-NOS
 • luchtwegklachten
 • vermoeidheid, hoofdpijn, migraine
 • maagklachten
 • enzovoorts

Er zijn ook veel klachten waar men niet meteen denkt aan een verstoring, maar die wel mede door verborgen verstoringen veroorzaakt kunnen worden: zoals artrose, hoge bloeddruk, gewrichtsklachten, artritis, vermoeidheid, emoties en nog heel veel andere klachten.

Dit kan zich al vanaf de geboorte voordoen. Ook kunnen verstoringen zich pas op latere leeftijd ontwikkelen. U kunt door van alles en nog wat verstoord worden. De meest voorkomende verstoringen hebben te maken met datgene waar u dagelijks aan blootgesteld wordt. Onder andere kan gedacht worden aan producten waar u 'verslaafd' aan bent of waar u absoluut niet van houdt.

Soms weet u al waar u allergisch voor bent. Als u bijvoorbeeld last heeft van hooikoorts dan weet u dat er problemen zijn met gras of bepaalde pollen. Vaak is het echter ook zo dat er dan sprake is van problemen met bepaalde voedingsmiddelen, zoals ei, melk of granen. Als bekend is waar de problemen door veroorzaakt worden dan kan getracht worden om deze producten te vermijden. Voor ei, melk, suiker en granen is dit tot op zekere hoogte te doen. Als dit echter lang volgehouden moet worden, dan wordt het moeilijker. Bovendien kunnen de reacties bij het binnenkrijgen van kleine hoeveelheden extremer worden.

Het vermijden van pollen wordt al veel lastiger, laat staan het vermijden van bijvoorbeeld iets als rubber of het vermijden van alle producten met vitamine B. Een andere optie is soms om gebruik te maken van medicijnen, zoals ‘puffers' en hormoonzalf. Als men dit niet langdurig wil blijven gebruiken en de oorzaak wil aanpakken dan kan ik de probleemproducten uittesten via spiertesten en vervolgens het product of de oorzaak (bijvoorbeeld ongeval, emotioneel trauma) behandelen met Quantum-Allergy®, Quantum-Bodyscan®, Quantum-Touch® of Self Created Health®, zodat de producten het immuunsysteem niet langer belasten en de klachten afnemen of verdwijnen.

Testen

Indien u niet weet waar de klachten vandaan komen dan kan er van alles gedaan worden om dit uit te zoeken. De volgende opties (of een combinatie hiervan) zijn onder andere mogelijk:

1. Bloedonderzoek, huidtest (via huisarts)

Er kan een bloedonderzoek of een huidtest uitgevoerd worden. Bij hele kleine kinderen zijn deze bij een negatieve uitslag (dus geen allergie) niet betrouwbaar, omdat er nog onvoldoende antistoffen in het lichaam aanwezig zijn. Deze testen leveren met name informatie over een echte allergie, maar niet over intoleranties of prikkels, die voor heel veel klachten verantwoordelijk kunnen zijn.

2. Voedseldagboek (zelf)

Een andere mogelijkheid is om een voedseldagboek bij te houden, waarin iedere dag opgeschreven wordt wat men gegeten, gedronken, geslikt en gesmeerd heeft en wat de lichamelijke en emotionele toestand was op die dag (zoals eczeem, krampen, slaap, huilen). Op deze wijze kan heel veel informatie verzameld worden over de samenhang van voeding en klachten. Dit is een echte aanrader.

3. Elimineren, provoceren (zelf, via dietist)

Een uitstekende mogelijkheid met name bij baby's is om bepaalde producten uit de voeding weg te laten (elimineren) in overleg met bijv. een dietist en na een periode van bijvoorbeeld 2 weken te herintroduceren (provoceren).

Indien de klachten tijdens de eliminatieperiode verdwijnen en bij provocatie weer terugkomen kan met vrij grote zekerheid het verband tussen voeding en de klachten vastgesteld worden. Het voorzichtig introduceren van voeding bij een 6 maanden oude baby komt op hetzelfde neer. Aan de hand van de resultaten van de testen kan bepaald worden of de voeding helemaal, gedeeltelijk, voor korte of voor langere tijd vermeden dient te worden of dat de symptomen onderdrukt worden door medicijnen of door aangepaste voeding. Hierbij dient gezorgd te worden dat tekorten in de voeding worden voorkomen.

4. TESTEN EN BEHANDELEN! (door Confort Care)

De vierde mogelijkheid is echter om tijdens één of meerdere consulten de belangrijkste voedingsmiddelen en omgevingsfactoren te testen via spiertesten (kinesiologie) met Quantum-Allergy en de verstoring door deze producten vervolgens te verminderen in gemiddeld 3 tot 24 behandelingen, zodat vermijden van het product en/of medicijnen niet langer (in overleg met de arts) of in mindere mate nodig zijn. Afhankelijk van de situatie kunnen minder of meer behandelingen nodig zijn. Dit is wat Confort Care al voor heel wat volwassenen en kinderen met succes heeft gedaan.

Werkwijze

Samenwerking

De consulten hebben geen medisch karakter en er wordt geen medische diagnose gesteld. Ik vind het belangrijk om samen te werken met de reguliere gezondheidszorg. Integratieve Gezondheidszorg is de toekomst. Dit gebeurt ook steeds vaker. Daarom stel ik het op prijs als uw huisarts of specialist op de hoogte is van uw hulpvraag aan mij. Voor iedere nieuwe of veranderde klacht raad ik u aan om bij de huisarts langs te gaan. Met de informatie van de huisarts kunnen we effectiever aan het werk.

Ik werk zeer nauw samen met een aantal collega's zodat reistijden beperkt kunnen worden, veel ervaring beschikbaar is en verschillende technieken ingezet kunnen worden.

Kennisoverdracht

Ik streef ernaar om mensen zoveel mogelijk kennis en hulpmiddelen in handen te geven om de problemen nu en in de toekomst zelf op te lossen. Dat betekent dat ik ook materialen meegeef naar huis om zelf bijvoorbeeld de eigen kinderen, de partner of zichzelf te behandelen. Hiermee kan het herstelproces aanzienlijk versneld worden en kunnen niet al te grote problemen zelf opgelost worden, wat erg handig kan zijn als men bijvoorbeeld op vakantie of in een vreemde omgeving is.

Voorbereiding

Tijdens de eerste behandeling wordt nagegaan aan welke klachten de cliënt wil werken, wat de voorgeschiedenis is en welke hulp in de reguliere gezondheidszorg is gezocht. De klachten worden zo goed mogelijk geinventariseerd en een cijfer gegeven, zodat tijdens latere behandelingen nagegaan kan worden welke vooruitgang is gerealiseerd.

U krijgt hiervoor een intakeformulier toegestuurd, die u thuis rustig kunt invullen.

Intake

Bij de intake kan gebruik gemaakt worden van de Quantum-Bodyscan om inzicht te krijgen waar de oorzaken van de klachten ontstaan en op welke wijze er verandering aangebracht kan worden.

Methodes

Afhankelijk van de klacht en uw voorkeur kunnen verschillende methodes/hulpmiddelen toegepast worden. Deze methodes sluiten heel goed op elkaar aan, waardoor ze allemaal tijdens een behandeling (ook tijdens de intake) toegepast kunnen worden. Met de volgende methodes worden in mijn praktijk de beste resultaten behaald:

 • Quantum-Allergy
 • Quantum-Touch
 • Quantum-Share
 • de Quantum-Bodyscan
 • Self Created Health

Deze methodes zijn gebaseerd op Kinesiologie, Natuurgeneeskunde en Energetische Therapie.

Kleding

Kleding kan gewoon aangehouden worden. Soms is het handiger om een dikke trui uit te doen. Indien er sprake van een scheefstand is, waardoor uitlijning wenselijk is, dan dienen de schoenen bij voorkeur uitgetrokken te worden, zodat de invloed van de schoenen beperkt wordt. Ook als de klacht zich aan de voeten bevindt, dan is het noodzakelijk om de schoenen uit te trekken.

In principe vindt de behandeling op een stoel plaats of staand. Indien de klacht zich aan de onderbenen bevindt, dan kan het ook handig zijn als u op de behandeltafel gaat zitten of liggen, zodat ik er makkelijker bij kan.

Methodes

Quantum-Touch

Meer over Quantum-Touch

Als het onduidelijk is waar de klacht door veroorzaakt wordt of er is sprake van een scheefstand, dan kun je gebruik maken van Quantum-Touch. Hierbij gaan we ervan uit dat het lichaam zelf weet hoe het het probleem moet oplossen.

Quantum-Touch is een vorm van magnetiseren, die voor iedereen te leren is, een eenvoudige en zeer krachtige methode. Door middel van ademhaling en bewust gerichte aandacht wordt de plek met pijn of ongemak gestimuleerd om weer te functioneren zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Ons lichaam is oneindig intelligent. Deze werkwijze stimuleert het zelfgenezend vermogen. Heling doe je altijd zelf, soms met wat hulp.

U geeft zelf aan waar u pijn of ongemak heeft. Vervolgens plaats ik mijn handen op die plek en gebruik mijn ademhaling en bewustzijn, waardoor mijn handen een andere trilling krijgen. Een pijnplek heeft altijd een lagere trilling dan een goed functionerende plek. De lagere trilling van de pijnplek gaat over het algmeen meetrillen (resoneren) met de veranderde trilling van mijn handen.

Tijdens de behandeling kan het ongemak verschuiven en worden de handen meebewogen naar de nieuwe pijnplek. Indien de tijd het toelaat worden de heupen, bekken, schouders en hoofd eerst gemeten en behandeld, waardoor er een goede basis is en minder kans is op terugkerende klachten.

Kinesiologie / Quantum-Allergy

Meer over Quantum-Allergy

De methode Quantum-Allergy is door Yolande van Rosmalen en mijzelf samen ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar. De methode is vastgelegd in het boek Quantum-Allergy.

Als er sprake is van allergische klachten of als klachten steeds weer terugkomen of chronisch zijn, dan kan uitgezocht worden welke verstoringen van buiten of van binnenin het lichaam het probleem in stand houden.

De eerste stap van Quantum-Allergy is het testen (Kinesiologie) welke verstoringen een bijdrage leveren aan uw klachten. De testen worden uitgevoerd via een eenvoudige spiertest waarbij u op een stoel zit. Terwijl u de duim tegen de middelvinger aanhoudt, krijgt u de te testen stof in de hand en wordt getest hoeveel spierspanning er op de vingers wordt uitgeoefend. Indien de vingers eenvoudig uit elkaar gaan dan beinvloedt deze stof de cliënt mogelijk in negatieve zin.

Vervolgens wordt voor de verstorende stoffen (verstoringen) bepaalde punten op de rug gestimuleerd via een eenvoudige stimulatie over de kleren heen. Vervolgens wordt werderom getest of de verstoring veranderd is. Deze behandeling kan zowel voor fysieke producten (melk, gras, etc) uitgevoerd worden als voor verstorende emoties.

Onze ervaring is dat deze eenvoudige behandeling de reactie op de verstoringen beduidend in positieve zin veranderd. U leert tevens hoe thuis te handelen als de verstoring nog onvoldende gereset is.

Quantum-Share

Meer over Quantum-Share

Als er een hardnekkige klacht overblijft of er geen verandering in een klacht optreedt, dan kan er gewerkt worden met de inspiratie vanuit Quantum-Share mindmaps, waarin heel veel kennis vanuit verschillende methodes is vastgelegd.

Indien via Quantum-Share wordt behandeld, dan wordt via mindmaps (gestructureerde lijsten) en spiertesten getest welke trillingen verstorend werken waardoor het zelfgenezend vermogen wordt verstoord. Hierbij kan gedacht worden aan diverse lichaamssystemen, kleuren, frequenties, het verleden, etc. Gevonden verstoringen worden direct gereset via de eerder genoemde rugbehandeling. Eventuele emoties of negatieve ervaringen uit het verleden kunnen ook gereset worden, waarbij het NIET nodig is om het thema hardop te benoemen.

Self Created Health

Meer over Self Created Health

Voor iedere klacht kan gekeken worden welke emotionele oorzaak erachter zit. Self Created Health wordt echter met name gebruikt voor de 10% van de klachten die steeds weer terugkeren of waar geen enkele verandering in optreedt.

Als er gebruik wordt gemaakt van Self Created Health, dan wordt de klacht aan de hand van gestructureerde vragen in kaart gebracht. Met name het startmoment van de klacht speelt een belangrijke rol, naast de emoties en oordelen die de klacht met zich meebrengt.

De vragen leiden naar een meestal niet voor de hand liggende situatie, die “vergeten” is en niet verwerkt is. De wijze van vragen stellen is zeer veilig en er hoeft niets hardop gezegd te worden, wat u niet hardop wilt zeggen. Als de situatie gevonden is, zijn er meerdere mogelijkheden om de bijbehorende emoties een plek te geven. Deze methode leidt tot diepe veranderende inzichten.

Quantum-Bodyscan

Bij de intake kan gebruik gemaakt worden van een systeem, gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van quantum-fysica, expertsystemen, neurale netwerken en medische diagnostiek: de Quantum-Bodyscan. Door mijn informatica en artificiële intelligentie achtergrond ben ik zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Dit systeem kan ook gebruikt worden om het complete lichaam of slechts enkele organen op een andere manier te bekijken. Het leidt NIET tot een diagnose, dat is het vakgebied van de arts.

Dit systeem kan ook gebruikt worden om eenmalig het lichaam te onderzoeken, waarna een behandelaanpak opgesteld kan worden, waarbij aangegeven wordt op waar de verschillende methodes toegepast kunnen worden.

Meer over Quantum-Bodyscan

Het is ook mogelijk om de problemen met vervolgbehandelingen bij mijzelf of een therapeut dichtbij de eigen woonplaats te volgen. Door heel Nederland zitten therapeuten, die door ons opgeleid zijn.

De resultaten van de Quantum-Bodyscan worden gebruikt om leefstijlaanpassingen door te voeren, voor minimaal 3 weken om te kijken welke invloed dit heeft op de klachten.

Indien mogelijk worden voor de gevonden verstoorde organen een sieraad van uzelf “geladen” met frequenties van gezonden organen. Dit sieraad wordt gedurende deze 3 weken zoveel mogelijk gedragen, zodat de organen weer gestimuleerd worden om optimaal te functioneren.